Disclaimer

Dr. Jetske Ultee besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie op deze website. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud soms toch onvolledig is, of dat nieuwe inzichten nog niet zijn verwerkt. Fouten zijn niet helemaal uit te sluiten. Dr. Jetske Ultee is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

De informatie en aanbevelingen die hier worden gepresenteerd, zijn uitsluitend een weergave van de mening, ideeën en kennis van Dr. Jetske Ultee over het onderwerp en de producten die worden genoemd.

De beweringen, meningen en eventuele adviezen die als reacties op de website onder blogs worden weergegeven, zijn niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming met de ideeën van Dr. Jetske Ultee. Deze komen voor rekening van de betreffende schrijver/lezer.

Dr. Jetske Ultee heeft niet als doel om huidziekten of –problemen te diagnosticeren of te behandelen. De informatie op de website moet ook niet worden gezien of gelezen als een persoonlijk medisch advies, als een medische diagnose en/of als medisch behandelplan. Alle achtergrondinformatie over de huid, de genoemde producten zijn geen vervanging van een persoonlijk consult en/of onderzoek bij een arts of specialist. Heb je last van huidziekten of medische klachten dan is het belangrijk (eerst) een afspraak te maken met een arts of dermatoloog.