Het effect van voeding
op acne: wat is er
allemaal bekend?

In de afgelopen decennia is verschillend gedacht over de relatie tussen voeding en acne. Is er nu wel of geen verband tussen wat je eet (of drinkt) en het ontstaan of verergeren van puistjes? Daarnaar is inmiddels veel onderzoek gedaan. De auteurs van deze review zetten alles eens onder elkaar.  Van suikers en zuivel tot zink, jodium en vezels: wat is er bekend over het effect daarvan bij acne.  En wat doet nu eigenlijk chocolade …?


Wisselende inzichten rond de jaren zestig en zeventig

In de Verenigde Staten vormde een advies over voeding vóór 1960 een belangrijk onderdeel van de behandeling van acne. Aangeraden werd om geen chocolade, vet, zoetigheid en koolzuurhoudende dranken te gebruiken.

In 1969 en 1971 werden resultaten van twee studies gepubliceerd die juist aantoonden dat voeding niet gerelateerd was acne, waardoor behandeladviezen weer veranderden. Op beide studies is echter behoorlijk wat aan te merken.

In de eerste studie werd naar het effect van chocolade gekeken. De helft van de proefpersonen at elke dag een reep met chocolade, terwijl de andere helft een reep kreeg zonder chocolade. Dat er uiteindelijk geen verschil werd gevonden in acneklachten tussen de groepen, kan gelegen hebben aan het feit dat de reep zonder chocolade evenveel suiker en vet bevatte als de reep met chocolade. Ook duurde de testperiode kort: te kort voor het ontstaan van mee-eters op de huid.

In de tweede studie werd gekeken naar de invloed van het gebruik van chocolade, melk, geroosterde pinda’s of cola. Ook nu werd geen relatie gevonden met acne. Maar doordat er maar een kleine groep proefpersonen werd gevolgd, lijken deze resultaten minder betrouwbaar.


Er lijkt een relatie tussen melkdrinken en puistjes

In het onderzoek naar de invloed van voeding op puistjes is vaak gekeken naar het effect van zuivelproducten. Het lijkt er inderdaad op dat er een relatie is tussen acneklachten en het drinken van melk.

In 2005 vroegen onderzoekers (onder leiding van Adebamowo) 47.355 volwassen vrouwen  wat zij aten en dronken gedurende hun schooltijd. Ook werd aan de deelnemers gevraagd of een dokter ooit bij hen de diagnose ‘zware acne’ had gesteld. Uit deze interviews kwam naar voren dat de hoeveelheid melk die werd gedronken, gerelateerd was aan de ernst van de huidklachten.

Opvallend was dat alleen magere melk geassocieerd was met acne, maar niet halfvolle of volle melk. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat magere melk minder oestrogeen bevat, een hormoon dat acne vermindert.

Maar ook deze studie heeft wel een aantal tekortkomingen. Voor de deelnemers aan het onderzoek is het natuurlijk lastig om zich de hoeveelheid melk die werd gedronken tijdens de schooltijd nog heel precies te herinneren. Daarnaast kregen patiënten met acne vroeger het advies om geen frisdrank te drinken. Dit zou de acne namelijk verergeren, zo werd gedacht. Als deze vrouwen inderdaad frisdranken hebben vermeden, dan was het gebruik van melk onder deze groep meer waarschijnlijk. Deze vrouwen zouden dan juist meer melk hebben gedronken als gevolg van acne.

Deze zelfde groep onderzoekers voerde een vergelijkbaar onderzoek uit onder 6094 meisjes van 9 tot 15 jaar. In dit onderzoek werd juist weer een relatie gevonden tussen alle soorten melk en acne. In een zelfde studie onder 4237 jongens werd vervolgens  een relatie gevonden tussen inname van magere melk en puistjes.

Geconcludeerd is daarom dat binnen drie verschillende groepen een relatie is aangetoond tussen melk en acne. Toch blijft die relatie statistisch gezien zwak. Vervolgonderzoek, met meer bewijskracht, zal de de resultaten moeten bevestigen.


Wat is het effect van koolhydraten op  acne?

Ook de rol van suikers is uitvoerig bekeken bij acne. Is er een verband tussen koolhydraten en puistjes? Ja daar lijkt het zeker op. Het meest overtuigende bewijs hiervoor is uiteindelijk geleverd door een studie van Smith en zijn collega’s. Zij toonden bij een groep mannen van 15-25 jaar aan dat huidklachten  verbeterden na een dieet met een lage glycemische last*. Echter: het dieet hield ook in dat de inname van vet en voedingsvezels werd verlaagd. Hierdoor daalde het gewicht van de deelnemers. Dit kan natuurlijk van invloed zijn geweest op de afname van de klachten. Het dieet zorgde verder voor een daling in androgeen-index (mannelijk geslachtshormoon). De uitkomsten gelden daarom niet per se ook voor (jonge) vrouwen.

Dezelfde onderzoekers toonden aan dat een dieet met een lage glycemische last ook een positief effect had op de samenstelling van talg en daarmee op acne. Ook in dit onderzoek namen alleen jonge mannen deel.

Een andere belangrijke aanwijzing voor het effect van voeding op acne wordt geleverd door vrouwen die lijden aan het polycysteus-ovariumsyndroom. Deze patiënten worden behandeld met glucoseverlagende medicijnen. Als ‘bijwerking’ hebben deze medicijnen  een positief effect op de huid met acneklachten.

*De glycemische last zegt iets over de mate waarin de bloedsuikerspiegel stijgt door het eten van bepaalde voeding. Hoe sneller dat gebeurt, hoe hoger de last.


Onvoldoende onderzoek naar het effect van omega 3-vetzuren op acne

De inname van omega 3-vetzuren in vergelijking met de inname van omega 6-vetzuren, speelt mogelijk een rol bij acne. Een relatief hoge inname van omega 3-vetzuren onderdrukt het ontstaan van ontstekingsreacties en heeft daarom misschien een positief effect op puistjes. Naar deze theorie zou echter meer onderzoek moeten worden gedaan.


Behandeling met antioxidanten mogelijk effectief

Ook zuurstofradicalen spelen een rol bij het verergeren en ontstaan van acne. Antioxidanten of medicijnen die vrije radicalen wegvangen, kunnen dus mogelijk ingezet worden als behandeling.

Een studie toont aan dat patiënten met acne minder vitamine A en E (antioxidanten) in het bloed hebben dan proefpersonen zonder puistjes. Ook is aangetoond dat bepaalde flavonoïden (afkomstig van planten) en resveratrol antibacterieel werken en ingezet kunnen worden tegen de bacterie P. acnes die een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van puistjes.

De inzet van antioxidanten lijkt veelbelovend. In studies moet echter nog worden aangetoond dat behandeling leidt tot een significant resultaat.


De voor- en nadelen van zink bij acneklachten

Zink is een belangrijk element bij de ontwikkeling en het functioneren van de huid. In meerdere studies is aangetoond dat de orale toediening van zink een positief effect heeft bij acne, meer dan op een milde vorm van de aandoening. De doses die gebruikt werden, waren echter relatief hoog, met als gevolg de volgende bijwerkingen bij de deelnemers aan het onderzoek: misselijkheid, braken en diarree.


Vitamine A is effectief bij puistjes, maar heeft ook bijwerkingen

Behandeling van acne met (orale) vitamine A is effectief. Inname van teveel vitamine A kan echter leiden tot ernstige bijwerkingen zoals botontkalking of aangeboren afwijkingen bij overmatig gebruik van vitamine A tijdens de zwangerschap.


Helpen voedingsvezels bij acne? 

Onduidelijk is wat het effect is van de inname van voedingsvezels. Deze relatie is onvoldoende onderzocht.


Wat weten we over jodium en acne? 

Het gebruik van jodium kan leiden tot een uitbarsting van puistjes, maar is niet gerelateerd aan het ontstaan van mee-eters.


Conclusie: er is wel echt een relatie tussen acne en voeding 

De auteurs van dit overzichtsartikel concluderen dat is aangetoond dat een relatie bestaat tussen voeding en acne. Hoewel de relatie met producten met een hoge glycemische last sterker is dan die met zuivel, is het goed dat bij de behandeling ook aandacht wordt besteed aan de inname van zuivel.

Er bestaat niet zoiets als één simpele oorzaak voor acne. Er is evenmin één simpele oplossing. Voor het behandelen van deze huidklacht moet je ook gewoon een lange adem hebben. Lees op de weblog van dr. Jetske Ultee ook meer over de juiste huidverzorging bij acne.

Persoonlijke begeleiding

Titel: Diet and acne

Jaar:  2010

Auteurs: W.P. Bowe, S.S. Joshi, A.R. Shalita

Link

Meer 'snelle' suikers
in dieet van
mensen met acne

Welke rol speelt voeding bij acne? Daarnaar is al heel veel onderzoek gedaan. Vooral naar het effect van suiker op (de vorming van) puistjes. In deze studie is gekeken naar het dieet van mensen mét en zonder acneklachten. Is er verschil?


Puistjes, groot probleem in het Westen

Acne is een van de meest voorkomende huidaandoeningen, met vaak een grote sociale en emotionele impact. Alleen al Amerika, waar dit onderzoek werd uitgevoerd, telt 50 miljoen patiënten. Ondanks deze hoge incidentie bestaan er nog veel misverstanden en onduidelijkheid over de aandoening, en de juiste wijze van behandeling. Wat is bijvoorbeeld het effect van leefstijl, of meer specifiek de relatie tussen voeding en acne? Interessant is dat uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat acne veel minder voorkomt in ontwikkelingslanden. Welke rol speelt ons Westerse dieet bij de vorming van puistjes?

Er is om die reden al vaak gekeken naar de mogelijke relatie tussen acne en (snelle) koolhydraten in onze voeding. Niet al die onderzoeken zijn even goed opgezet. In deze studie onder een groep New Yorkers is gekeken naar het verschil tussen de glycemische lading van het dieet van mensen mét en mensen zonder acne.


Wat is eigenlijk glycemische lading

Wat is nu eigenlijk glycemische index (GI) en waar staat glycemische lading (GL) voor? De GI van een voedingsmiddel zegt iets over de snelheid waarmee de suikerspiegel stijgt, en de snelheid van koolhydraatomzetting. De GL geeft een meer volledig beeld. Deze waarde zegt ook iets over de GI van een product, maar houdt daarbij rekening met de portiegrootte. Een hapje witte pasta heeft namelijk niet hetzelfde effect als twee volle borden.


Acne en de rol van hormonen

Acne wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren waaronder een verhoogde talgproductie, verstopte poriën en een ontstekingsreactie in de talgklieren en haarfollikels. Mannelijke geslachtshormonen (androgenen) en verschillende andere hormoonstoffen als insuline en insuline-achtige groeifactor (IGF-I) stimuleren bijvoorbeeld de talgproductie. Ook het zogeheten IGF-bindende proteïne (IGFBP-3) en het sekshormoon bindende globuline (SHBG) dragen bij aan acne door de groeistimulatie van keratinocyten en talgklieren.


Dieet van jonge mensen mét en zonder puistjes: is er verschil?

In het onderzoek werden in totaal werden 64 mensen uit New York met een gemiddelde leeftijd van rond de 22 jaar onderzocht. De helft van de groep had matige tot ernstige acneklachten, de andere groep van 32 mensen had geen last van puistjes. De deelnemers moesten gedurende vijf dagen volgens specifieke (meet)methoden hun dieet bijhouden. Gevraagd werd om zo min mogelijk af te wijken van de normale eetgewoonten.
Er werden niet alleen metingen gedaan aan de huid. Ook werden op twee momenten in het onderzoek bloedsamples genomen om verschillende biologische factoren te kunnen meten die een rol spelen bij acne. Waaronder de glucosewaarden, de hoeveelheid insuline, insuline-achtige groeifactor (IGF), IGFB-3 en de concentratie SHBG. Er werden verder nog ‘algemene’ metingen gedaan aan de bouw van het lichaam (lengte, gewicht, BMI, tailleomvang). Ook werd onderzocht op welke manier de deelnemers keken naar voeding en acne; welke (verkeerde) aannames spelen er? Ten slotte werd de kwaliteit van leven in kaart gebracht van beide groepen.


Meer snelle suikers bij de groep met ernstige acne

Hoewel in de opzet van deze studie niet specifiek is gekeken naar welke voedingsproducten precies puistjes veroorzaken, suggereren de resultaten wel degelijk een relatie tussen de zogenaamde glycemische lading en acne.

De deelnemers met matige tot ernstige acne bleken namelijk een grotere inname van (snelle) koolhydraten te hebben. Ook werden hogere concentraties insuline en IGF-1- gevonden bij deze groep. Verder werd bij de mensen met puistjes meer insuline-ongevoeligheid gevonden. Ook hadden zij lagere SHGB concentraties.

In kennis en aannames over de rol die voeding al dan niet speelt bij acne werd overigens geen verschil gevonden in beide groepen. In totaal was ongeveer 61 procent van mening dat dieet van invloed kan zijn op het ontstaan en/of verergeren van acneklachten. Daarbij werden friet (31%), pizza (23%) en chocolade (19%) het vaakst genoemd als boosdoeners.


Meer aandacht voor voeding en puistjes bij dermatologen en diëtisten

De onderzoekers pleiten voor meer vervolgonderzoek om in kaart te brengen welke mechanismen nu precies spelen bij het ontstaan van acne door voeding. Ook zou het goed zijn om te onderzoeken wat het effect is van speciale medische nutriënten op de biologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van acne, evenals op de kwaliteit van leven.

De onderzoekers pleiten tenslotte ook voor veel meer aandacht voor dit onderwerp bij dermatologen en diëtisten. Het leeft namelijk enorm onder patiënten. Er zijn niet alleen veel vragen, maar ook veel (hardnekkige) aannames en misverstanden over zowel het ontstaan van acne als de behandeling ervan. Mag je nu wel of geen melk drinken bijvoorbeeld. Het zou goed zijn als die ideeën verder in kaart worden gebracht.

Titel: Differences in Dietary Glycemic Load and Hormones in New York City Adults with No and Moderate/Severe Acne

Jaar: 2017

Auteurs: J. Burris, W. Rietkerk, J.M. Shikany, K. Woolf

Link

Krijg je (meer) puistjes
van melk?

Naar de relatie tussen zuivel en acne is veel onderzoek verricht. De uitkomsten daarvan waren niet altijd eenduidig.  Deze meta-analyse laat zien dat de consumptie van melkproducten kan worden gerelateerd aan het ontwikkelen van acneklachten. Niet helemaal duidelijk is of melk daadwerkelijk puistjes veroorzaakt of ‘slechts’ verergert.

Iraanse voedingswetenschappers van de Universiteit voor Medische Wetenschappen in Teheran verzamelden 1750 studies naar zuivelconsumptie en acneklachten in de wetenschappelijke databases van Pubmed/Medline, Scopus, Web of Science en Embase. Uiteindelijk voldeden veertien studies aan alle selectiecriteria. Uit de analyse van de onderzoeken kwam naar voren dat de consumptie van alle soorten melk gerelateerd kan worden aan acne. Daarbij lieten halfvolle, maar vooral magere melkproducten (zogeheten skimmed milk) een sterkere relatie zien met de ontwikkeling van puistjes.


Meer klachten van magere melk

Hoe kan het dat de magere melksoorten meer klachten geven in de huid? Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de concentratie melkeiwitten als het ware toeneemt wanneer melk van vetten wordt ontdaan.

Onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat melk met 80% caseïne en 20% wei-eiwit zorgt voor een stijging van respectievelijk 15% IGF-1 en 20 % insuline. Die effecten namen verder toe wanneer de hoeveelheid vet werd verminderd in de melk.
Een andere verklaring luidt dat volle melk meer oestrogeen bevat, en dat dit de vorming van puistjes onderdrukt. Halfvolle en magere melk daarentegen bevatten een hogere concentratie wei- eiwit dat juist stimulerend werkt bij acne.


Hoe meer melk, hoe meer puistjes?

In de analyse werd ook gekeken naar het mogelijke effect van de dosis zuivel op de ernst van klachten. Nemen klachten toe naarmate de consumptie toeneemt? En hoe dan?
Voor zuivel in het algemeen, volle melk en magere melk zorgde iedere extra portie voor een lineaire verhoging van het risico op acne met respectievelijk 83, 13 en 26 procent. Er werd geen lineaire dosis-responsrelatie gezien bij de consumptie van halfvolle melk en melkproducten in zijn algemeenheid.

In de analyse ontbrak het overigens aan goede data over het effect van bacteriën en temperatuur op de zuivelproducten. Het lijkt erop dat koken en bepaalde verhittingstechnieken zorgen voor een beschermend effect tegen acne.


Wat is het effect van yoghurt en kwark op puistjes?

Er is vooralsnog geen verband gevonden tussen het eten van yoghurt of kwark/kaas en acne. Mogelijk heeft dit te maken met het fermentatieproces dat deze producten ondergaan. Dit zou eventuele hormonale effecten verminderen. Daarnaast bevatten gefermenteerde producten als yoghurt zogenaamde goede bacteriën (probiotica) die mogelijk gunstig zijn voor de huid.


Meer onderzoek nodig

De wetenschappers pleiten voor meer goed opgezet onderzoek om de nu beschreven effecten van zuivel op de ontwikkeling van acne bevestigd te krijgen; met name gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen

Titel: Dairy intake and acne development: A meta-analysis of observational studies.

Jaar: 2018

Auteurs: Aghasi M, Golzarand M, Shab-Bidar S, Aminianfar A, Omidian M, Taheri F.

Link

Andere bacteriën in
de darmen van patiënten
met acne

Naar de rol van de darmen bij huidproblemen wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Is er nu eigenlijk een relatie tussen de darmbacteriën en het ontstaan van acne? Die relatie lijkt er te zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek van huidspecialisten in China. Bij mensen met matige tot ernstige acne vonden zij een veranderde  samenstelling van de microbiota in de darmen. 

Welke rol speelt microbioom van de darm?

De exacte oorzaak van acne is nog steeds niet helemaal opgehelderd. Bekend is dat verschillende factoren samen bijdragen aan het ontstaan van puistjes op de huid. Zo is er onder meer sprake van een abnormale verhoorning van de bovenste huidcellen, van een verhoogde talgproductie en een ontstekingsreactie door de aanwezigheid van de bacteriën. Maar in welke mate deze factoren daadwerkelijk de uitbraak van puistjes beïnvloeden, is niet helemaal duidelijk.

De laatste jaren zijn ook steeds meer studies verschenen die suggereren dat het darmmicrobioom een rol speelt in de ontwikkeling en het verloop van acne. In die onderzoeken werd bijvoorbeeld ‘grofweg’ gezien dat de bacteriesamenstelling bij patiënten met acne soms anders is dan bij mensen met een gezonde huid. En dat er omgekeerd ook vaker sprake is van allerlei darmklachten bij mensen met het huidprobleem.

Analyseren van dna in poepmonsters

Inmiddels zijn betere en krachtige technieken beschikbaar gekomen om weer wat verder te kunnen inzoomen op de vele miljoenen darmbewoners, en de eventuele verschillen hiertussen bij mensen. De Chinese onderzoeksgroep maakte gebruik van zogenaamde ‘high-throughput sequencing technology’. Ofwel van computertechnologie met een immense verwerkingscapaciteit, waarmee  aan de hand van bepaalde dna-sequenties bacteriën in ontlastingmonsters kunnen worden geanalyseerd.

Voor het onderzoek werden hiervoor 31 jonge mensen met milde tot ernstige acneklachten vergeleken met een even zo grote vergelijkbare controlegroep. Het betrof 23 vrouwen en 8 mannen, in de leeftijd van 17 tot 35 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 22.16 jaar, allen woonachtig in Beijing. De deelnemers werden ‘gerekruteerd’ via de dermatologische klinieken van het ziekenhuis van de Peking University.

Afname ‘goede bacteriesoorten’ bij acne

De onderzoekers zagen in de poepmonsters van beide groepen een duidelijk verschil in de aanwezige typen micro-organismen. Zo vonden ze bij de acne-groep minder schimmelachtige ‘beestjes’ (actinobacteriën),  en juist méér proteobacteriën (tot deze familie behoren ook de vaak ziekmakende soorten).  Verder zagen ze een lagere aanwezigheid van bepaalde ‘goede bacteriesoorten’  zoals van de Bifidobacterium, Butyricicoccus, Coprobacillus, Lactobacillus en Allobaculum.

Dragen afweerreacties bij tot acne?

Op welke manier de veranderde samenstelling van de bacteriën dan precies zorgt voor huidproblemen is nog niet duidelijk. De onderzoekers beredeneren dat door een lagere productie van specifieke stoffen door de bacteriën (zoals butyraat) de darmwand minder goed functioneert en dat daarom bepaalde afweermechanismen in gang worden gezet, waardoor uiteindelijk ook acneklachten kunnen verergeren. Maar er is meer onderzoek nodig om dit te staven.

Meer onderzoek nodig, ook bij andere bevolkingsgroepen

De onderzoekers benadrukken verder dat er ‘slechts’ naar Chinese patiënten is gekeken. De onderzochte groep was bovendien bescheiden van aantal. Ook kon met de gebruikte methode niet op het niveau van bacteriesoort worden gekeken (dus wélke bifidobacteriën of lactobacillen waren verminderd). Om de onderzoeksresultaten breder te kunnen trekken, zullen daarom grotere studies moeten worden opgezet – en ook met ook verschillende bevolkingsgroepen. Want de darmsamenstelling van Chinezen is bijvoorbeeld alweer heel anders dan van Amerikanen of Egyptenaren. Dat heeft met onder meer te maken met voeding en andere omgevingsfactoren.

Het Chinese onderzoek bevestigt in ieder geval dat voeding, darmen en de huid niet los van elkaar staan. En dat er een verband bestaat tussen acne en veranderingen in het microbioom van de darm. Die inzichten bieden nieuwe perspectieven voor (het onderzoek naar) de behandeling van acne, bijvoorbeeld met voeding of probiotica.

Oorspronkelijke titel: Gut microbiota alterations in moderate to severe acne vulgaris patients

Auteurs: Hui‐Min Yan, Hui‐Juan Zhao, Du‐Yi Guo, Pei‐Qiu Zhu,Chun‐Lei Zhang,Wei Jiang

Tijdschrift: The Journal of Dermatology

Jaar: aug 2018

Link

Verergert pure
chocola (ook) acne?

Bepaalde voeding kan acneklachten verergeren. Vooral zuivel en producten met een zogenaamde hoge glycemische last*, kunnen zorgen voor een toename van puistjes. Snoep en chocola bijvoorbeeld. Maar hoe zit dat dan met pure chocolade?


Leidt pure chocola (ook) tot acneklachten?

Lange tijd was onduidelijk in hoeverre chocolade nu voor puistjes zorgt. Aangezien de meeste chocola melk bevat, was tot op heden onduidelijk welk ingrediënt in chocola zorgt voor acne. De melk, de suikers …? De wetenschappers in deze studie onderzochten daarom juist het effect van de inname van pure chocola (99% cacao). Aan vijfentwintig mannen met acne werd gevraagd om vier weken lang, elke dag rond 20:00 uur, een stukje chocola (25 gram, 99% cacao) te eten.

Meer puistjes door donkere chocolade

De pure chocola bleek acne bij de deelnemers te verergeren. Zo was na twee en na vier weken het aantal mee-eters (non-inflammatoire laesies ) en papels (inflammatoire laesies) significant toegenomen.

Andere factoren die mogelijk een rol spelen in het verergeren van acne, zoals slaap, bedtijd en stress werden tijdens de onderzoeksperiode van vier weken ook in kaart gebracht. Deze factoren bleken geen rol te spelen in de verergering van acne.


Maar cacao heeft ook een ontstekingsremmende werking

Waarom pure chocola acne verergert, is onduidelijk. De cacao uit de chocola bevat aan de ene kant een grote hoeveelheid flavonoïden, stoffen met onder meer een ontstekingsremmend effect. Dat zou dus gunstig moeten zijn bij puistjes. Aan de andere kant bevat pure chocola ook cacaoboter, dat onder andere bestaat uit ‘oleic acid’ . Het idee is dat deze oliezuren de afschilfering van huidcellen beïnvloeden en daarmee bijdragen aan het ontstaan van pukkels en mee-eters.


Conclusie: iedere dag een stukje pure chocolade kan acneklachten verergeren 

Deze studie laat zien dat het dagelijks eten van een stukje pure chocola (25 gram) klachten kan verergeren bij acne-gevoelige huidtypes.

*Voeding met een hoge glycemische last is voeding die leidt tot een snelle toename van glucose in het bloed. Voorbeelden zijn gebakken aardappelen, wit brood en popcorn. De hoeveelheid speelt daarbij ook een rol. (Bron: Voedingscentrum)


Titel: Dark chocolate exacerbates acne

Jaar: 2015

Auteurs: S. Vongraviopap, P. Asawanonda

Link

Wat doen
omega 3-vetzuren
bij acne?

Het slikken van omega 3-vetzuren en gamma-linoleenzuur (omega 6-vetzuren) kan zorgen voor minder puistjes. Dat is de conclusie van een onderzoek waarin volwassenen tien weken dagelijks een supplement kregen. Acne verbeterde in beide groepen, maar niet in een controlegroep (een groep volwassenen die geen tabletten innamen).

Omega 3- en omega 6-vetzuren doen niet voor elkaar onder

45 volwassenen -met milde tot matige acne- namen deel aan de studie. Dermatologen telden voor en na de onderzoeksperiode het aantal ontstekingen en niet-ontstoken plekjes op het gezicht van de deelnemers. Het aantal pukkeltjes was in beide groepen gedaald, maar niet in de controlegroep.

Deelnemers mochten aangeven of zij vonden dat hun acne was verbeterd. Ook hieruit bleek dat alleen deelnemers die gamma-linoleenzuur of omega 3-capsules gebruikten, een afname zagen in hun acne. Alle resultaten waren voor beide groepen vergelijkbaar.

Analyse van de acneontstekingen op celniveau liet zien dat beide omega-vetzuren een belangrijke factor (IL-8) bij het ontstekingsproces remmen.

Gamma-linoleenzuur is een omega 6-vetzuur, afkomstig van borage-olie. De ene groep slikte 1000 mg van deze olie, wat 200 mg gamma-linoleenzuur bevatte. De omega 3-groep slikte een capsule met 500 mg eicosapentaeenzuur en 500 mg docosahexaeenzuur. Beide groepen slikten twee capsules per dag.


Voeding speelt een rol bij puistjes

Hoewel acne een van de meestvoorkomende huidaandoeningen is, is de exacte oorzaak onduidelijk. Voeding lijkt een rol te spelen bij het ontstaan of verergeren van klachten. Zo kan voeding met een lage glycemische last een positief effect hebben [link]. Onderzoek wijst uit dat melkproducten juist mogelijk acneklachten verergeren [link].

Titel: Effect of dietary supplementation with omega-3 fatty acid and gamma-linolenic acid on acne vulgaris: a randomised, double-blind, controlled trial.

Jaar: 2014

Auteurs: J.Y. Jung, H.H. Kwon, J.S. Hong, J.Y. Yoon, M.S. Park, M.Y. Jang, D.H. Suh.

Link

Is rode wijn
goed bij acne?

Resveratrol is een interessant stofje dat voorkomt in de schil van blauwe druiven waaraan vele gezondheidsvoordelen worden toegeschreven. Uit dit onderzoek blijkt dat acnepatiënten misschien profijt kunnen hebben van dit ingrediënt. Een glaasje rood bij puistjes …?

Benzoylperoxide is een veelgebruikt en effectief middel in de behandeling van acne. Het gebruik gaat echter vaak samen met bijwerkingen als irritatie van de huid. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan naar mildere alternatieven. In deze studie werd gekeken naar het effect van resveratrol. Deze stof komt voor in de schil van blauwe druiven – en daarmee dus ook in rode wijn. Wat doet het ingrediënt voor de huid met puistjes? Is het effectiever en milder dan benzoylperoxide?


Effect op de groei van acnebacterie

De onderzoekers vonden een opvallend verschil tussen de beide behandelingen. De stof resveratrol bleek voor langere tijd de groei van de bacterie P. acnes te kunnen remmen. Benzoylperoxide daarentegen bleek alleen vrij kortdurend effect te hebben op het aantal bacteriën. De combinatie van de twee bestandsdelen bleek uiteindelijk het best te werken, en de aangroei van bacteriën het meest en langst te remmen.


Minder schade aan cellen

De onderzoekers bekeken daarnaast in het laboratorium naar de schadelijkheid van de beide stoffen. Ook daarbij kwam het druivenbestanddeel beter uit de bus: benzoylperoxide zorgde voor twintig tot dertig procent meer schade aan lichaamscellen dan resveratrol.

De resultaten van deze studie zijn hoopgevend. De onderzoekers stellen dat een behandeling van benzoylperoxide samen met resveratrol mogelijk effectief kan zijn bij acne en mogelijk leidt tot minder bijwerkingen dan een behandeling met benzoylperoxide alleen. Onduidelijk is of dezelfde resultaten behaald kunnen worden buiten het laboratorium. Daarvoor is onderzoek nodig waarin acnepatiënten resveratrol op de huid gebruiken.

Titel: Resveratrol demonstrates antimicrobial effects against propionibacterium acnes in vitro

Jaar: 2014

Auteurs: E.J.M. Taylor, Y. Yu, J. Champer, J. Kim

Link

Wat gebeurt er
met puistjes
als je je dieet aanpast?

Een voedingspatroon met een lage glycemische index* kan een verbetering van acne geven. Een dieet met minder ‘snelle’ koolhydraten zorgt na enkele weken voor minder ontstekingen en mee-eters. Daarnaast daalde de ernst van de klachten.

Wat doet een aangepast dieet 

In totaal deden 32 acne patiënten mee met het onderzoek. De helft van de deelnemers veranderde voor tien weken hun dieet, de andere helft niet. Het dieet werd aangepast door voedingsmiddelen met een hoge glycemische last (voorbeelden daarvan zijn: gebakken aardappels, wit brood, frisdrank) te vervangen door bijvoorbeeld volkoren producten, fruit, groente en vis. Door de aanpassing in het dieet kreeg deze groep minder koolhydraten en vet binnen. Om uit te sluiten dat de resultaten beïnvloed zouden worden door een daling van de inname van het aantal calorieën, werd het dieet aangevuld met eiwitrijke producten.


Verbetering pas na tien weken zichtbaar

Pas na tien weken (laatste meetmoment) werd een verschil in de ernst van acne tussen de groepen gevonden. Wel was het aantal ontstekingen al na vijf weken gedaald. Na tien weken was het aantal laesies in de groep met een lage glycemische last met 70,9 procent gedaald, terwijl geen verschil gevonden werd in de groep acnepatiënten die hun dieet niet had aangepast.


Mogelijk niet alleen effect van koolhydraten

Dat er een relatie is tussen voeding en puistjes lijkt duidelijk. Toch kan niet met zekerheid worden gezegd dat dit geheel is toe te schrijven op koolhydraten. Hoewel de glycemische last van het dieet tussen de groepen aanzienlijk verschilde, is in het onderzoek geen rekening gehouden met andere eigenschappen van de voedingsstoffen. Zo zouden ook het aantal verzadigde vetzuren of de hoeveelheid vezels de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Ook is geen rekening gehouden met de inname van melkproducten (vaak genoemd als oorzaak van acne).

*De glycemische index (GI) is een maat om aan te geven hoe snel koolhydraten in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen. Bron: Voedingscentrum

Titel: Clinical and histological effect of a low glycaemic load diet in treatment of acne vulgaris in Korean patients: a randomized, controlled trial.

Jaar: 2012

Auteurs: H.H. Kwon, J.Y. Yoon, J.S. Hong, J.Y. Jung, M.S. Park, D.H. Suh

Link

Helpen appels, aardbeien of groene thee bij acne?

 

The Fact Checker

Toelichting:

Zowel in appels en aardbeien als in groene thee zitten krachtige antioxidanten. In twee verschillende studies werd gekeken naar het effect van deze stoffen bij acneklachten. Het gaat om de stoffen phloretine en EGCG. Beide extracten blijken effectief bij puistjes.

Phloretin: een bijzondere antioxidant in appels en aardbeien

In laboratoriumonderzoek is aangetoond dat phloretin de bacteriegroei van P. acnes kan remmen. Verder heeft de stof een ontstekingsremmende werking.

Het extract werd vervolgens onderzocht bij 33 proefpersonen. Gedurende vier weken smeerden zij twee keer daags de ene helft van het gezicht in met een crème met 0,05% phloretin, op de andere helft werd een crème zonder de stof gebruikt. Op de gezichtshelft die werd behandeld met de crème met phloretin was een significante vermindering te zien in het aantal comedonen en papels. Maar ook in de hoeveelheid talg en porphyrines (product van P. acnes).

Beide experimenten wijzen uit dat phloretin acne kan verbeteren. De wetenschappers concluderen dat phloretin potentie heeft als nieuw middel bij acne.

Groenthee-extract: ook krachtig bij puistjes?

In de andere studie werd gekeken naar een krachtige antioxidant in groene thee: EGCG ( epigallocatechinegallaat). In het laboratorium werd vastgesteld dat het groenethee-extract drie van de vier voornaamste oorzaken van acne kan aanpakken, namelijk: de overgroei van de P. acnes, de talgproductie en de verhoorning van de huid. 

Ook in deze studie werd vervolgens gekeken naar het effect bij proefpersonen. 37 proefpersonen brachten  nu acht weken lang, tweemaal daags een crème met 1 of 5% EGCG aan op de helft crème van hun gezicht.  Op de andere helft werd een placebo gebruikt. Zowel de crème met lage als hoge concentratie EGCG  verminderde het aantal acne-laesies in vergelijking met de placebocrème.

De wetenschappers concluderen dat gebruik van EGCG een effectieve en snelle behandeling kan zijn voor acne.

8 Reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
 • aukje augustus 6, 2019 (18:34)

  Hallo Jetske,

  Ik ben 25 jaar en op dit moment zitten op mijn haargrens, wangen en kaaklijn, heel veel kleine onderhuidse acnebultjes. met een soms een wit puntje…. Mijn huid wordt er mooier op.. Ik zie in het licht steeds meer grove poriën. En wil echt graag dat dit stopt. De laatste tijd ben ik iets minder bewust met mijn voeding en misschien dat het te maken heeft de hormonen. Ik heb al van alles geprobeerd. Vind het ook lastig om te bepalen welke producten geschikt zijn voor mijn huid en wat de oorzaak is van de huidproblemen. Zou ik eens contact met je kunnen hebben? Groetjes

  • author-avatar
   dr. Jetske Ultee augustus 7, 2019 (12:18)

   Hoi Aukje,
   Wat vervelend dat je last het hebt van onderhuidse acnebultjes. Natuurlijk mag je contact opnemen. Mijn klantenservice team bestaande uit huidtherapeuten en huidexperts helpen je graag met advies. Stuur gerust een mail naar: uncoverskincare@dr-jetskeultee.nl

 • Marlou juni 12, 2019 (16:53)

  Bedankt voor je reactie! Ik stuur zeker een mailtje.

  • author-avatar
   dr. Jetske Ultee juni 13, 2019 (07:12)

   🙂

 • Marlou juni 11, 2019 (18:59)

  Hoi Jetske,

  Hartelijk dank voor de mooie blogs en artikelen op deze site. Vooral dit artikel was erg interessant om te lezen. Ik ben nu 33 en was altijd in de veronderstelling dat er geen relatie was tussen voeding en acne. Dat werd destijds gezegd. Ik kreeg ‘Benzac creme’, later de Diane pil en zelfs zonnebankbezoek als advies. Uiteindelijk ook een antibioticakuur gehad. Dit hielp allemaal wel. Het ene wat langer dan het andere. Gezond voor huid en lichaam was dit natuurlijk niet.

  Ook heb ik jarenlang darmklachten gehad. Na mijn zwangerschap nu 1,5 jaar geleden is dit over gegaan. Echter, een mooie gave huid heb ik nog niet. Ik eet voldoende volkorenproducten, groenten en fruit. Hiernaast slik ik dagelijks 2 capsules met Mariadistel, 1 DIM-complex capsule en visolie capsules (omega 3). Met de Mariadistel en DIM houd ik mijn huid redelijk rustig (visolie capsules slik ik al ruim 15 jaar).

  Echter, ik ben nog niet tevreden met mijn huid. Ik zou ook zo graag eens een gladde, gave huid hebben. Ik heb nog steeds last van pukkeltjes in mijn gezicht, hals, op de borst en soms op de rug. Hiernaast heb ik veel mee-eters. Nu vraag ik mij af of het raadzaam kan zijn om probiotica en astaxanthine te slikken? Zou dit te combineren zijn met de Mariadistel en DIM of zou ik deze twee achterwege moeten laten? Vitame D slik ik doorgaans alleen in de wintermaanden.

  Verder wil ik graag binnenkort jouw vitamine A serum aanschaffen. Hopelijk wordt na 20 jaar mijn huid eens echt gaaf!

  Ik ben benieuwd naar je antwoord.

  Hartelijke groet,

  Marlou

  • author-avatar
   dr. Jetske Ultee juni 12, 2019 (05:38)

   Bedankt voor je berichtje! Wat vervelend dat je niet tevreden bent met je huid. Dat moet anders dan! Het lijkt mij handig om even een mailtje te sturen naar info@dr-jetskeultee.nl. Samen met een foto van je huid, voor wat beter advies. Probiotica zou een optie kunnen zijn, maar dat zou vooral een boost zijn. En misschien is zink juist ook wel een goed idee. En natuurlijk eens goed kijken naar je huidige huidverzorgingsroutine. Kortom, genoeg om over te hebben…! Mail je?

 • Priscilla april 25, 2019 (14:27)

  Hallo Jetske,

  Vanwege diverse allergieën en intoleranties bij mijn kinderen, man en ik, ben ik mij bewust van het effect wat voeding kan hebben op het gehele lichaam.
  Wat ik nog mis in het stuk hierboven omschreven zijn de toevoegingen om voedingsproducten langer te kunnen consumeren, ook wel de “e-nummers” genoemd, of eventuele gevolgen voor de huid door het gebruik van medicatie en de woon/werk omgeving.
  Wat belangrijk is voor een mooie en gezonde huid is naar mijn mening ervoor te zorgen dat de gehele gezondheid goed is.
  Ik ben blij dat bovenstaande omschreven is om iedereen te informeren en bewust te maken hoe belangrijk voeding is en wat de gevolgen kunnen zijn.
  Ik ben van mening naar aanleiding van diverse studies over voeding, gezondheidsklachten en eigen ervaringen, dat veel gezondheidsklachten kunnen verminderen en/of kunnen verdwijnen door het toepassen van een gezonde voedingsstijl.
  Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de gezondheidsklachten die ze ervaren een allergie is voor een bepaald product.
  Fijn dat je omschrijft in je blog wat het gevolg van cosmetische producten met ongezonde ingrediënten met de huid doen.
  Ik volg het graag en mijn gezin en ik zijn erg blij met de Suncover zonnebrandcrème!:-D
  Bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Priscilla

  • author-avatar
   dr. Jetske Ultee mei 9, 2019 (18:54)

   Bedankt voor je bericht Priscilla! Helemaal waar, er is nog zoveel uit te zoeken ook..!

Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!